Richting en ruimte voor WFC

De Gemeente Ede en WFCD hebben samen een Ontwikkelperspectief geschreven, waarin richting en ruimte wordt gegeven aan de invulling van het World Food Center-gebied. Het legt de ontwikkelingsrichting vast als voorloper van de uit te werken structuurvisie met milieueffectrapportage. Letterlijk […]

Inspiratie-sessie succesvol

Inspiratiesessie succesvol De inspiratiesessie World Food Center van 29 maart was zeer geslaagd. Veel ideeën zijn opgehaald, kennis is uitgewisseld en de gebiedsontwikkeling van het World Food Center heeft een extra boost gekregen in de ideevorming. Het verslag van de dag […]

Regio Amersfoort bezoekt WFC

Regio Amersfoort bezoekt WFC Dinsdag 20 maart bezocht een delegatie van de Regio Amersfoort het World Food Center. Na een korte inleiding en rondleiding door Harry Veldhuis van WFC Development werd gesproken met Gert Boeve, directeur Regio FoodValley, over regionale samenwerking, […]

Danskerne kommer!

Toen begin december een delegatie vanuit de Regio FoodValley een bezoek bracht aan het Deense Agro Food Park in Aarhus, bleken de ideeën en initiatieven zoveel overeen te komen dat een tegenbezoek voor de hand lag. Afgelopen week, 15 maart, […]