Vier ‘voedsel-moties’ aangenomen

Tweede Kamer neemt vier moties aan tijdens Algemeen Overleg Voedsel Bij de stemmingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Voedsel, medio juni, heeft de Tweede Kamer een viertal vodeselgerelateerde moties aangenomen. De moties hebben betrekking op een opvolger voor het ‘Ik Kies Bewust-logo’ […]

The Food Mile

Op vrijdag 22 juni stapten 180 foodprofessionals tijdens “The Food Mile” op een culinaire wandeltocht langs  de voedselketen. Daarbij gingen ze met elkaar in gesprek rondom de thema’s waste, plantbased, health en transparency. Start en finish waren in het World Food Center. […]

Kokkerelli kookt voor BRC

Op woensdag 30 mei bezocht BRC’s Brad Shelton de Kokkerelli Kids University for Cooking, in Venlo. Hij had een gesprek met Suzanne Bisschops en Jan Klerken van Kokkerelli/Scelta Mushrooms en kreeg daarna een rondleiding door het co-creationlab. Hier kon hij zelf […]

FAO bezoekt WFC

Op vrijdag 1 juni ontving het WFC een wel heel bijzondere delegatie. Die ochtend kwamen drie mensen van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties op bezoek om met BRC van gedachten te wisselen over de WFC Experience. […]

Richting en ruimte voor WFC

De Gemeente Ede en WFCD hebben samen een Ontwikkelperspectief geschreven, waarin richting en ruimte wordt gegeven aan de invulling van het World Food Center-gebied. Het legt de ontwikkelingsrichting vast als voorloper van de uit te werken structuurvisie met milieueffectrapportage. Letterlijk […]

Inspiratie-sessie succesvol

Inspiratiesessie succesvol De inspiratiesessie World Food Center van 29 maart was zeer geslaagd. Veel ideeën zijn opgehaald, kennis is uitgewisseld en de gebiedsontwikkeling van het World Food Center heeft een extra boost gekregen in de ideevorming. Het verslag van de dag […]