Het WFC Research Programma

Het WFC Research Programma Het WFC-onderzoeksprogramma wint nu snel aan kracht. Ronald Visschers, Managing Director van TiFN, coördineert de inspanningen om tot een solide en uniek onderzoeksprogramma te komen. Begin oktober presenteerde hij het programma aan de voedingsmiddelenindustrie die betrokken […]

Nieuwe Trailer WFC

Met de presentatie van het Masterplan voor de World Food Center Experience, start een nieuwe fase voor het WFC. Om nog eens aan te geven waar we het allemaal voor doen, en welke rol het WFC kan spelen, maakten we […]

Vier ‘voedsel-moties’ aangenomen

Tweede Kamer neemt vier moties aan tijdens Algemeen Overleg Voedsel Bij de stemmingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Voedsel, medio juni, heeft de Tweede Kamer een viertal vodeselgerelateerde moties aangenomen. De moties hebben betrekking op een opvolger voor het ‘Ik Kies Bewust-logo’ […]